Dorpshuis De Veenkluit

actueel

28-08-2020

Corona Huis- en gedragregels

Voor kantine, overkapping en het deel voor de kleedkamers gelden de volgende regels:

ü  bij betreden van de kantine verplicht handen reinigen bij de desinfectiezuil

ü  bij binnenkomst in de kantine, naam/telefoonnummer noteren op de presentielijst

ü  gebruik in de kantine zoveel als mogelijk de looplijnen en gemarkeerde vakken bij de bar

ü  bij nuttigen consumpties is het verplicht te gaan zitten aan de tafels op 1.5 meter afstand

ü  in de kantine niet staan of staande groepsvorming, na bestelling gaat u zitten of naar buiten

ü  mensen die tot hetzelfde gezin behoren mogen binnen 1.5 meter van elkaar zitten

ü  volg instructies van barpersoneel en toezichthouders op

ü  betalen kan alleen met PIN

ü  in de toiletten slechts 1 persoon tegelijk toegestaan

ü  gooi al uw afval in de daarvoor bestemde bakken. Laat uw afval niet slingeren!

ü  breng lege flesjes terug en plaats ze in de daarvoor geplaatste kratten